FAQ

 

Jautājumi par Semu

1Kā strādā Sems?
Mūsu mājaslapā varat atrast instrukciju, kurā vienkāršā valodā paskaidrots, kā darbojas Sems.
2Kā izdarīt tā, lai Sems vakarā aizver acis?
Vienreiz Jūs iestatat laiku, kad Semam jāatver acis. Katru reizi, kad bērns dodas gulēt, Jūs manuāli aizverat Sema acis. Tas ļaus bērnam redzēt, ka arī Sems dodas gulēt. Ir divi veidi, kā aizvērt Sema acis. Varat atvērt pamošanās laika iestatījumus (ar modinātāju vai bez tā), kad iestatījumu pēdējā solī nospiedīsiet OK, Sems pāries uz miega režīmu.. Ja Jūs jau esat uzstādījuši manošanās laiku, nav nepieciešams atvērt šo iestatījumu sadaļu. Vienkārši atbloķējiet Semu, uzspiežot UP un OK, tad 3 sekundes turiet nospiestu pogu DOWN. Pēc tam Sems iemigs.
3Vai varu izslēgt zaļo ekrānu pusstundu pirms pamošanās?
Izslēgt ekrānu vai mainīt tā ieslēgšanās laiku nevar. 30 minūtes ir fiksētais laiks. Ja bērns vēl guļ, zaļā gaisma viņu nepamodinās. Taču, ja mazulis ir pamodies, ieraugot zaļo ekrānu viņš sapratīs, ka nav pamodies daudz ātrāk nekā vajag.
4Ja Sems nebūs pieslēgts pie strāvas, vai saglabāsies iestatījumi?
Ja strāvas padeve būs izslēgta, iestatījumi netiks saglabāti, ja vien nebūs ieliktas baterijas. Tāpēc mēs iesakam ielikt baterijas kā rezerves barošanas bloku, lai izvairītos no tādām situācijām.
5Kas jādara, lai bērns nevarētu mainīt iestatījumus, spēlējoties ar pogām?
Semam pogas tiek nobloķētas automātiski pēc 15 sekundēm. Pēc tam, kad taimera iestatījumi ir ieslēgti, bloķēšana notiks automātiski, tāpēc mainīt iestatījumus nebūs iespējams. Tāpat varat nobloķēt pogas manuāli, nospiežot UP un OK.
6Kā saprasts, ka pulkstenis ir izslēgts?
Ekrāna augšpusē parādīsies speciāla ikona.
7Ko darīt, ja Sems neklausa?
Pamēģiniet atmest iestatījumus, nospiežot pogu, kas atrodas pulksteņa pamatnē. Pārsvarā tas palīdz.
8Dažreiz, kad spiežu pogas, nekas nenotiek. Kāpēc tā?
Iespējams ir ieslēgta pogu nobloķēšanas funkcija. Lai to atslēgtu, vienlaicīgi nospiediet pogas UP un OK, turiet tās nospiestas aptuveni sekundi. Uzmanību: pogu nobloķēšana automātiski ieslēgsies pēc 15 sekundēm, ja nespaidīt pogas. Tas nepieciešams, lai izvairītos no iestatījumu atmešanas.
9Vai man jāmaina iestatījumi, ja nevēlos, lai modinātājs zvana?
Nē, tas nav nepieciešams. Iestatot pulksteni, vienkārši neslēdziet modinātāju.
10Vai ir demo režīms, kas var parādīt bērnam, kā Sems strādā?
Jā, iestatījumos varat izvēlēties demo režīmu, kas 20 sekunžu laikā parādīs visu darbības ciklu.
11Cik ilgi var lietot Semu, ja tas strādā no baterijām?
Izmantojot baterijas, pārliecinieties, ka tās ir kvalitatīvas akumulatora baterijas. Mēs iesakam ierobežot nakts lampas darbības laiku līdz 5 minūtēm un izvēlēties iestatījumos minimālo spilgtuma līmeni. Tikai šajā gadījumā baterijas var kalpot ap četrām nedēļām. Ar citiem iestatījumiem bateriju darbības laiks manāmi mazināsies.
 

Jautājumi par Deksu

1Kā ieslēgt skaņu?
Varat ieslēgt skaņu, pārslēdzot ON/OFF pogu uz skaņu moduļa uz ON.
2Kādas melodijas var atskaņot Deks?
Plīša zvēriņš atskaņo sirdspukstu skaņu, ūdenskrituma skaņu un četras nomierinošas melodijas.
3Vai varu izmanīt skaņas skaļumu?
Jā, to var izdarīt, pagriežot ritentiņu uz skaņas moduļa.
4Pēc cik ilga laika izslēgsies skaņa?
Skaņa automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm.
5Vai man pašai jāieslēdz skaņas sensors?
Nē, tas nav nepieciešams. Skaņas sensors vienmēr ir ieslēgts, pat ja skaņa ir izslēgta.
6Kad aktivizējas skaņas sensors?
Skaņas sensors ieslēdzas pie 80 Db. Tātad rotaļlieta nedrīkst atrasties tālāk par 80 cm no bērna, lai atpazītu skaņu..
7Vai man pašai jāieslēdz kustības sensors?
Nē, kustības sensors ir ieslēgts visu laiku, pat ja skaņa ir izslēgta.
8Vai Deksu var mazgāt?
Deksu var mazgāt veļasmašīnā, pirms tam izņemot skaņas moduli.
 

Jautājumi par Lū

1Kā ieslēgt gaismu?
Lampas priekšpusē atrodas liela poga. Nospiežot šo pogu, ieslēgsiet gaismu gan pūcītei, gan aplim. Nospiežot pogu OWL, kas atrodas pūcītes kreisajā pusē, degs tikai pūcīte. Lai degtu tikai aplis, nospiediet pogu RING pūcītes labajā pusē.
2Kā ieslēgt taimeri?
Lai ieslēgtu taimera funkciju pūcītei, 2 sekundes turiet nospiestu pogu OWL. Kad taimeris ieslēgsies, pūce sāks mirgot. Lai ieslēgtu taimera funkciju aplim, 2 sekundes turiet nospiestu pogu RING. Tāpat kā pūcīte, aplis sāks mirgot. Tas nozīmē, ka taimeris ir ieslēgts.
3Kā regulēt spilgtumu?
Uz Lū muguras ir divi kloķi, kurus kustinot uz priekšu un atpakaļ varat regulēt pūces un apļa spilgtumu. .
4Kā strādā skaņas sensors?
Lū aizmugurē ir neliela ieslēgšanas poga. Vienkārši pārslēdziet uz ON vai OFF pozīciju, lai ieslēgtu vai izslēgtu sensoru.
5Cik ilgi pūcīte strādās pēc tam, kad sensors ir ieslēdzies?
Kad mazulis raud, pūcīte deg 5 minūšu garumā. Pēc piecām minūtēm gaisma automātiski izslēgsies.
6Cik ilgi degs gaisma, ja taimeris izslēgts?
Pūcīte izslēgsies pēc 60 minūtēm, aplis – pēc 30 minūtēm.
 

Jautājumi par Finu

1Kā ieslēgt gaismu?
Ar ON/OFF pogu. Nospiediet vienreiz maigai gaismai un divreiz – spilgtai gaismai. Nospiežot pogu trīs reizes, Jūs izslēgsiet Finu.
2Cik ilgi Fins uzlādējas?
Tas prasa 10 stundas.
3Pēc cik ilga laika gaisma izslēgsies?
Gaisma automātiski izslēgsies pēc stundas.
4Kā saprast, ka Fins lādējas?
Kad Fins lādējas, maza lampiņa deg sarkanā krāsā. Kad Fins ir pilnībā uzlādējas, tā iedegas zaļā krāsā.
5Cik ilgi Fins var darboties bez uzlādēšanas?
Tas darbosies aptuveni 10 stundas.
Neatradāt atbildes uz jautājumiem, ko meklējāt?

Lietotāja pamācība